+++ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ +++ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลไผ่