โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด...     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด...     ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 2,543  
สถิติปีนี้ : 2,543  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 342,000  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอบอกบุญการบูรณะและดีดยกเสาศาลาปฏิบัติธรรมวัดพุทธปัญญา รายละเอียดตามเอสารแนบมา [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอบอกบุญการบูรณะและดีดยกเสาศาลาปฏิบัติธรรมวัดพุทธปัญญา รายละเอียดตามเอสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมซื้อนาฬิการมูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมซื้อนาฬิการมูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 197 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 248 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (งบค่าเสื่อม 61) [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผาตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (งบค่าเสื่อม 61) [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       โคมไฟผาตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [แสดงจำนวน 138 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม [แสดงจำนวน 648 ครั้ง]
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่้อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่นักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวืทยา และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด [แสดงจำนวน 285 ครั้ง]
       ตำแหน่นักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวืทยา และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 389 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 878 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,716 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.