โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์การับฟังข้อมูลเกี...     ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ร...     ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 11  
สถิติเดือนนี้ : 2,498  
สถิติปีนี้ : 43,031  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 334,960  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ราย ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ร่วมสับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ร่วมสับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผนแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกต ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 169 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 224 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ WEB SITE พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 280 ครั้ง]
       ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ WEB SITE พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารแน ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการส่งต่อ ..... (อ่านต่อ)
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม เงินบำรุง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แสดงจำนวน 35 ครั้ง]
       แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม เงินบำรุง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แสดงจำนวน 94 ครั้ง]
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว เงินประกันสังคม(รายวัน)โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 85 ครั้ง]
       ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่และระเบียบ เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [แสดงจำนวน 290 ครั้ง]
       ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด [แสดงจำนวน 406 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 357 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 858 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,695 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.