โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบป...     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประกวด ...     ประชาสัมพันธ์เข้าชมนิทรรศการ "...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 40  
สถิติเดือนนี้ : 1,967  
สถิติปีนี้ : 5,980  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 345,437  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประกวด "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์" ภายใต้ โครงการจัดงาน 224 ปี กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 11 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประกวด "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์" ภายใต้ โครงการจัดงาน 224 ปี กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ป ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์เข้าชมนิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" ณ มิวเซียมสยาม รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์เข้าชมนิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" ณ มิวเซียมสยาม รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ร ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 40 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 205 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 260 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิต จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิต จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลืแคนไข้ (เพศชาย) [แสดงจำนวน 357 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลืแคนไข้ (เพศชาย) ..... (อ่านต่อ)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [แสดงจำนวน 174 ครั้ง]
       การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [แสดงจำนวน 243 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 398 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 888 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,725 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.