ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม...     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีและ...     ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 หน่วยงานภายใน
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 47  
สถิติเดือนนี้ : 2,527  
สถิติปีนี้ : 35,743  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 327,672  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมกาฬสินธ์คาร์ฟรีเดย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวส่งเ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามเ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันอาทิตยืที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันอาทิตยืที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นท ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 136 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 193 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ WEB SITE พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 248 ครั้ง]
       ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ WEB SITE พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารแน ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่โดยวิธีสอบราคา [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่โดยวิธีสอบราคา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ Elastic bandage [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ Elastic bandag ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ [แสดงจำนวน 19 ครั้ง]
       เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [แสดงจำนวน 103 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [แสดงจำนวน 233 ครั้ง]
        ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป [แสดงจำนวน 207 ครั้ง]
       ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 321 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 826 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,664 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.